Aan wie bieden wij hulp?

De praktijk biedt mogelijkheden voor psychologisch en pedagogisch onderzoek, kort- en langerdurende behandeling en begeleiding voor diverse problematiek. 
Op de volgende gebieden kunnen wij specifieke deskundigheid bieden:
•  ontwikkelings- en opvoedingsproblemen
•  eet-, slaap- en leerstoornissen
•  angstklachten
•  stemmingsklachten
•  relatieproblemen
•  werkgerelateerde klachten
•  stressklachten
•  psychosomatische klachten
•  stoornissen in de impulscontrole

Wij geven voor bovenstaande klachten tevens kort- en langdurige begeleiding d.m.v.
•  emdr-training voor traumaverwerking
•  weerbaarheidstraining
•  neurofeedbacktraining
•  ATAG-K training voor concentratie- en geheugenverbetering
•  therapeutische weekenden voor kinderen
•  opvoedingsondersteuning