Wat is de aanmeldingsprocedure?

Aanmelding
Iedereen kan zich op eigen initiatief tot de praktijk wenden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief te hebben van uw huisarts, kinderarts, schoolarts of andere specialist. Tevens kunnen scholen ons consulteren, intern begeleiders kunnen kostenvrij kinderen met ons bespreken.

Hoe maakt u een afspraak?
U kunt rechtstreeks contact opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kunt u telefonisch of per e-mail doen. Er wordt dan zo snel mogelijk een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Eén sessie duurt 45 minuten.

Vergoedingen door zorgverzekering (alleen voor volwassenen)
Sessies bij ons worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars, indien u doorverwezen bent voor Generalistische  Basis GGZ. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd. Wel hebben volwassen een eigen risico dat eerst moet worden opgemaakt voordat er aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding. 

Wachttijden
De aanmeldwachttijd is 0 weken en de behandelwachttijd is ongeveer 4 weken. Er zijn op dit moment geen specifieke uitzonderingen op de behandelwachttijd
. Vindt u de wachttijd te lang? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.
Laatste udpdate: 1 november  2018
.