Wat is de aanmeldingsprocedure?

Iedereen kan zich op eigen initiatief tot de praktijk wenden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief te hebben van uw huisarts, kinderarts, schoolarts of andere specialist. Tevens kunnen scholen ons consulteren, intern begeleiders kunnen kostenvrij kinderen met ons bespreken. Tarieven 2020

Hoe maakt u een afspraak?
U kunt rechtstreeks contact opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kunt u telefonisch of per e-mail doen. Er wordt dan zo snel mogelijk een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Eén sessie duurt 45 minuten.

Vergoedingen zorgverzekering ( alleen volwassenen)
Sessies bij ons worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars, indien u doorverwezen bent voor Generalistische  Basis GGZ. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd. Wel hebben volwassen een eigen risico dat eerst moet worden opgemaakt voordat er aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding.
BIG registratie: 19059305525
Kwaliteitsstatuut  2019

Wachttijden
De aanmeldwachttijd is 3 weken en de behandelwachttijd is ongeveer 0 weken voor kinderen en
3 weken voor volwassenen. Vindt u de wachttijd te lang? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.
Laatste update: 4 januari 2021
.